Tarih Bizimle Değerlenir...
 
SARIKAMIŞ JANDARMA BİNASI RÖLÖVE RESTİTÜSYON RESTORASYON PROJELERİ HAZIRLANMASI İŞİ
  • Proje Yılı : 2014
  • Yaptıran : KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
  • Proje Alanı : 13.726 m²
  • Konum : SARIKAMIŞ /KARS /TÜRKİYE

Proje Genel Bilgileri

1800 lerin sonunda yapıldığı düşünülen bu yapıların Rus askerlerinin konaklama ve depo yapıları olduğu bilinmektedir. Kars Askeri yapıları Savaş zamanında Ruslar tarafından yapılmış olup 2006 yılına kadar Türk askerleri tarafından jandarma yapıları olarak kullanılmaktaydı. Yapı günümüze kadar hem hacimsel hem de malzemeleri bakımından değişiklik göstermiştir. Yapıdaki en büyük sorun zincirinin başında kullanılmama gelmektedir. Belirlenen ana hedef doğrultusunda, projelendirme ana hatlarıyla yapının niteliksiz eklerinden arındırılması ve strüktürel ve malzeme bozulmalarına karşı önlemlerin alınmasına yönelik olmuştur. Yapının ileride "ASKERİ ALAN" olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Proje Mimari Detayları

SARIKAMIŞ JANDARMA BİNASI
SARIKAMIŞ JANDARMA BİNASI
SARIKAMIŞ JANDARMA BİNASI
SARIKAMIŞ JANDARMA BİNASI