Tarih Bizimle Değerlenir...
 
HATAY ŞEHİR SURLARI RÖLÖVE RESTİTÜSYON RESTORASYON ÇEVRE DÜZENLEMESİ PROJELERİ HAZIRLANMASI İŞİ
  • Proje Yılı : 2012
  • Yaptıran : HATAY İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
  • Proje Alanı : 440.000 m²
  • Konum : HATAY / TÜRKİYE

Proje Genel Bilgileri

MÖ. 300'lü yıllarda Büyük İskender'in generallerinden Seleukos I. Nikator zamanında inşa edilmiş, Roma ve Bizans dönemlerinde yapılan ilavelerle genişletilmiş, Habib Neccar Dağı üzerinden batıda Asi Nehri’ne uzanan ve kenti sarmalayan surun büyük bir bölümü yaşamı boyunca maruz olduğu değişik olaylar nedeni ile tahrip olmuş ve büyük bir çoğunluğu da yıkılmıştır. Ancak bugünkü kent içinde çok az noktada kalıntıları izlenen surların, Habib Neccar dağı üzerindeki bölümlerinde sur güzergahı / hattı zaman zaman kesintiye uğrasa da, alanın topoğrafik eğrilerinin değerlendirilmesiyle genel olarak çizgisel okunabilmekte ve izlenebilmektedir. Proje kapsamında; Habib Neccar Dağı ve üzerinde ki Kale ve içindeki reservuar yapısı olarak nitelendirilebilecek mekanlar, içkale ve iç kaledeki sarnıç ve kalıntıları, surlar ve kuleler ve bunların kalıntıları gibi öğeler alanda izlenebilen, savunma yapısı hakkında mekansal, yapısal bilgi aktaran yapı kalıntılarıdır.

Bu kalıntılara ek olarak Habib Neccar Dağı ile Haçdağ arasında kentin kuzey-güney yönünde İmparator Justinianus tarafından VI. yüzyılda kentin beş kapısından biri, doğu kapısı yada selleri önlemek amacıyla yapılmış olduğu aktarılan Demirkapı olarak nitelendirilen duvar bazı öğeleri ile daha iyi bir durumda günümüze kadar gelebilmiş kentin savunma mekanizmasının bir parçası olan bir diğer kalıntıdır.

Surların, “yeniden ortaya çıkartılarak, mimari, kentsel ve kırsal özelliklerinin 21. yüzyılda uluslarası koruma anlayışları çerçevesinde korunması, sürdürülebilir çağdaş yorumlarla canlandırılması” ve uygulamaya yönelik tasarımların geliştirilmesi; alanın içinde bulunduğu bağlam çerçevesinde içerdiği kültürel ve doğal değerlerin bir bütün olarak değerlendirilmesi, yorumlanması ve bütünün bir parçası olarak konumlandığı bağlamda devamlılığının sağlanması için kalıntıların korunması ve onarılarak sunulması amaçlanmaktadır.

Proje Mimari Detayları

HATAY ŞEHİR SURLARI
HATAY ŞEHİR SURLARI
HATAY ŞEHİR SURLARI
HATAY ŞEHİR SURLARI
HATAY ŞEHİR SURLARI