Tarih Bizimle Değerlenir...
 
DATÇA KNIDOS ANTİK TİYATROSU Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projeleri Hazırlanması İşi
  • Proje Yılı :-
  • Yaptıran : KALKINMA BAKANLIĞI-SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
  • Proje Alanı : 6300 m²
  • Konum : DATÇA / MUĞLA / TÜRKİYE

Proje Genel Bilgileri

Knidos kentinde bilinen iki tiyatro vardır. Bunlardan birincisi kentin akropol kısmında yer alan ve “Büyük Tiyatro” olarak anılan yapı, diğeri ise, kentin ticaret limanının kuzeybatısında, Dionysos Terası’nın hemen doğusunda bulunan “Küçük Tiyatro”dur. Tiyatronun yamaca yaslandırılması ve at nalı planı Hellenistik Dönem özellikleridir. Bu ilk evrede tiyatro tek diazomalıdır. Erken İmparatorluk Dönemi’nde caveanın üst kısmı genişletilerek summacavea bölümü eklenmiştir. M.S. 2. yy’da sahne binası yenilenmiş ve batı paradosapropylon inşa edilmiştir.

Tiyatro yapısının günümüze bir bölümü yarı yıkık durumda gelebilmiştir. Yapının oturma alanında ve sahnesinde yıkılmalar ve kopmalar meydana gelmiştir. Yapı taşlarının büyük bir bölümü moloz halde çevreye dağılmış durumdadır. Selçuk üniversitesinin arkeoloji bölümünün çıkardığı taşlar envanter çalışması ile belgelenip çizilmiştir.

Tarihi değeri çok yüksek olan ve dünyaca bilinen Knıdos antik kenti ve tiyatrosu tarihte ki bir çok gezginin gravürlerine yansımış ve çoğu bilimsel çalışmanın odak noktası olmuştur. Bu bağlamda yapının hassasiyetle ve bilimsel otoriteler yardımı ile restorasyon çalışmaları tamamlanmış ve uygulaması yapılmıştır. Günümüzde geziye açık olan tiyatro görülmeye değer bir antik eserdir.

Proje Mimari Detayları